NYT HISTORISK TIDSSKRIFT, udgivet af den danske historiske Forening, ved Selskabets Bestyrelse. Redigeret af C. Molbech.
NYT HISTORISK TIDSSKRIFT,  udgivet af den danske historiske Forening, ved Selskabets Bestyrelse. Redigeret af C. Molbech.
NOK: 400,00  
Boknummer: 7206381
Forfatter:
Tittel: NYT HISTORISK TIDSSKRIFT, udgivet af den danske historiske Forening, ved Selskabets Bestyrelse. Redigeret af C. Molbech.
Bindantall: Første Bind.
Utgave:
Utgiversted: Kjøbenhavn
Utgiverår: 1847.
Forlag / Serietittel: (Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri).
Format: 8vo.
Sideantall: VIII, (2), 706 s.
Illustrasjoner:
Innbindingstype: Priv. sjirtingryggbd. med marmorerte dekler.
Tilstand: Ryggen bleket. Svakt slitte hjørner og kapitéler. Pen materie.
Merknader: Stempler.
Tillegg:  
* Første bind i dette viktige tidsskrift, redigert av den i dansk åndsliv, nærmest allestedsnærværende historiker, litteraturkritiker og utgiver Christian Molbech (1783-1857). Heri bl.a.: "Er Carl den Tolvte falden ved Snigmord? En historisk-kritisk Undersøgelse af Dr. C. Paludan-Müller" (128s.), "Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet, i det 16de Aarhundrede, af Etatsraad P.V. Jacobsen" (ca. 107 s.), "Et Bidrag til at oplyse Apothekernes Oprindelse og de ældste Apothekerprivilegiers Beskaffenhed i Danmark, af Dr. F.V. Mansa" (14 s.), "Om Dalarne og om Dalkarlenes Folke-Egenheder, med et Forsøg paa at forklare nogle af Aarsagerne til Dalsprogets Eiendommelighed. ... af Cand. Carl Säve" (ca. 32 s.), m.m. (Jfr. Erslew Suppl. II, 385).
Språkform: Dansk.