Brukte og antikvariske bøker krever en mer nøyaktig beskrivelse enn nye bøker. Vi har standardisert katalogiseringen og beskrivelsen ved hjelp av vårt dataprogram BOK-MESTER, og gir nedenfor et lynkurs i hvordan forkortelser og annet skal forstås i den rekkefølge opplysningene vises i teksten.
 
Hver visning blir ordnet alfabetisk etter FORFATTER. Bøker som ikke har forfatter angitt, eller hvor dette er underordnet, alfabetiseres etter ALFABETISK ORDNINGSORD / STIKKORD eller TITTEL.
bok-lukket.png
FORFATTER er ført opp med fete typer og etternavnet først for alfabetiseringen. Etterfølges av kolon.

ALFABETISK ORDNINGSORD / STIKKORD kan være navnet på en person eller et sted som har betydning som søkeord på boken og vises i parentes etter forfatter. Eksempler: (HAMSUN, KNUT) / (TRONDHEIM).

TITTEL angis slik den er ført på bokens tittelblad. Dersom tittelen er lenger enn angitt avsluttes med ... Dersom tittel er hentet fra andre steder enn tittelbladet, angis dette i parentes bak. Eksempel: (Ryggtittel) .

BIND- / HEFTEBETEGNELSE kommer etter tittel og gjelder verker og serier i flere bind, samt årbøker, tidsskrifter o.l. Hvis bindangivelsen f.eks. er angitt som Bind 1-12. er verket komplett slik det ble utgitt. Ved ukomplette sett angis dette på forskjellige måter. Eksempler: Bind 2-12 (bind 1 mangler). / Hefte 1-10 (av 12). / Bind 1-4 (mere utgitt).

UTGAVE / OPPLAG forkortes til utgv. / oppl.  Hvis ingenting er angitt er boken i første opplag og dermed en førsteutgave.

UTGIVERSTED angir stedet hvor boken er trykt. Når stedsangivelse mangler i boken beskrives dette som U.st. (Uten stedsangivelse).

UTGIVERÅR følger etter stedsangivelsen. Når opplysninger om dette mangler er det ført som U.å  (Uten årstall).

FORLAG / SERIETITTEL brukes kun i en del tilfeller og er da ført i parentes bak årstallet. Eksempel: (Fakkel 232). Bøker utgitt av Den norske Bokklubben forkortes til (DnB).

FORMAT er oftest 8vo. (Oktav: vanlig bokstørrelse som en bokklubb-bok). Større formater er 4to. (Kvartformat; høyde over 25 cm.), og Folio (høyde over 35 cm.). Mindre formater er 12mo og 16mo. I tillegg finnes tverrformater og smalformater, eksempler: Tverr-4to, Smal 8vo. Et spesielt format er Leks. 8vo. Dette er på størrelse med et bind av et nyere leksikon.

SIDETALL forkortet til s. angir antall paginerte sider. Noen bøker har nummerering pr. blad eller pr. spalte, og dette oppgis da forkortet til bl. eller sp. På en del utenlandske bøker, eldre bøker og tidsskrifter hvor forord, innholdsfortegnelse etc. har separat paginering med romertall blir dette angitt som f.eks. XXVI,123 s. Ved sammenbinding kan angivelsen bli f.eks. slik: 325+IV,224 s. I noen tilfeller har ikke bøkene sidetall. Vi angir da enten dette som Upaginert. eller teller bladene og angir det i parentes som f.eks. (12) bl.

bok-apen.png
ILLUSTRASJONER oppføres på forskjellig vis. Når illustrasjonene er trykt på egne bl. utenom pagineringen kalles dette plansjer. Eksempler: Billedplansjer. / Kartplansjer. / Foldeplansjer. / Farveplansjer. Når illustrasjonene inngår i pagineringen / teksten beskrives det som f.eks: Rikt illustert. / Meget rikt illustrert. / Gjennomillustrert. , eventuelt i farver. Dersom boken er kunstnerisk illustrert kan navnet på kunstneren komme med dersom dette ikke allerede er oppført som en del av tittelen: Illustert av Th. Kittelsen.

INNBINDING / HEFTINGSTYPE Bøkene er enten heftet i omslag forkortet til omsl. eller innbundet forkortet til bd. Omslagstypene kan være originalt, privat eller blankt, angitt som Orig. omsl. / Priv. omsl. / Blankt omsl. Andre muligheter er: Uten omsl. / Mangler omsl. Eksempler på bindtyper er Orig. sjirtingbd. / Priv. skinnryggbd. eller med beskrivelse ved mere spesielle typer: Orig. mykt helskinnbd. med rik gulldkor og helt gullsnitt.

ANMERKNINGER beskriver forhold ved boken ut over dens tilstand som ny. F.eks. Ex libris / Navn / Skrift / Understrekninger / Notater. I tillegg angis hvor i boken dette er. Eksempler: Hilsen på tittelbl. / Notater i teksten.

TILSTANDSBESKRIVELSE gis når boken er i en tilstand ut over det normale i forhold til alder, pris etc. Hvis ingenting er anført er boken i bra stand. Ellers er skalaen slik: Slitt. / Litt slitt. / Svakt slitt. / Pen. / Meget pen. / Prakteksemplar. Ved spesielle feil angis dette. Eksempler: Mangler tittelbl. / Omslaget revet i kantene. / Ryggen skjev.

SPRÅKFORM oppgis bakerst i beskrivelsen. Vi skiller her bl.a. også mellom Bokmål og Nynorsk.

KOMMENTARER vises på egen linje med * foran og med kursiv skrift. Dette er opplysninger vi tilføyer som har betydning for beskrivelsen av boken. Det kan være informasjon om hva boken handler om hvis forfatteren er lite kjent eller tittelen er intetsigende. Videre bibliografihenvendelser etc.

PRIS oppgis i norske kroner. Priser i parentes angir vanlig utsalgspris på bøker som ennå er å få i vanlig bokhandel. En del bøker som har nedsatt pris eller svært lav pris er merket med ordet

TILBUDSPRIS: foran prisen. Bøker er i Norge fritatt for moms, så dette er ikke inkludert i prisen, og blir heller ikke påplusset ved salg til privatkunder eller fratrukket ved salg til utlandet.

BOKNR: er vårt unike varenummer på den beskrevne tittel. Ved bestilling fra Internett vil dette automatisk bli overført til oss. Dersom du istedet ønsker å  bestille pr. telefon, e-post eller lignende bør disse numrene oppgis for å sikre riktig bestilling.