Tome I-II. Paris ca. 1788. (Chez Volland, Libraire). 8vo. 282+276 s. Samt. skinnryggbd. Ryggen noe slitt og forsøkt reparert. Overtrekkspapiret på permene litt skrapet. *Ikke i Schiötz. I hovedsak reiser i Danmark, Sverige og Russland men med tre kapitler om reise i Norge: Bind I, s.204-282: Chapitre V.: Observations génerales sur la Norwege. - Histoire. - Geographie. - Avantages de la loi de Norwege. - Paysans. - Climat. / Chapitre VI.: Frédéricshall. - Forteresse de Frédéricstein. - Observations sur la mort de Charles XII. - Tistedal. - Frédéricstad. - Christiania. / Chapitre VII.: Mines d'argent de Kongsberg. - Mine de Cobalt de Fossum. - Voyages dans les parties intérieures de Norwege. Fransk.
NOK: 2 000,00  Boknr: 618972
Oslo 1914. Folio. 451 s. Farveplansjer. Rikt illustrert. Orig. skinnryggbd. Skinnet litt skrapet. Navn på tittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 400,00  Boknr: 67816
3.oppl. Stavanger 2016. 4to. 444 s. Illustrert i farver. Orig. helskinnbd. med blinddekor. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 450,00  Boknr: 430769
Stavanger 2016. 4to. 609 s. Illustrert i farver. Orig. helskinnbd. med blinddekor. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 450,00  Boknr: 612120
167.årg. Oslo 2013. Stor 8vo. 252 s. Rikt illustrert, også i farver. Orig. omsl. *Hovedtema: Eidsvoll 1814. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 431459
169.årg. Oslo 2015. Stor 8vo. 254 s. Rikt illustrert, også i farver. Orig. omsl. *Hovedtema: Brann og byplanlegging. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 610383
Oslo 1954. 8vo. 167 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 75,00  Boknr: 5016142
Andet Bind. 1.-3. Hefte (komplett). Christiana 1907. (Den Norske Historiske Kildeskriftkommission). Stor 8vo. 576,IV s. I hefter. Omslagene delte i ryggen og revet i kantene. Materien delvis løsnet i leggene. *Heri mye om 1814. Norsk (Bokmål).
NOK: 235,00  Boknr: 209167
12.utgv. Oslo 1945. 8vo. IV,34 s. Orig. omsl. bundet i priv. skinnperm med trådrygg. Liten bit av ryggen på skinnpermen mangler. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 403373
Köpenhamn 2003. 4to. 264 s. Rikt illustrert i farver. Orig. helsjirtingbd. med vareomsl. Pen. Svensk.
NOK: 185,00  Boknr: 421750
Oslo 1980. (Aschehoug). 4to. 140, (4) s. Gjennomillustrert. Orig.bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 135,00  Boknr: 7041678
Andet Bind. Andet hefte. Udgivet for 1914. Trondhjem 1915. 8vo. (49-128) s. Illustrert. Orig. omsl. Omslaget slitt i kantene og nesten helt avrevet i falsen. *Heri bl.a. om "Trøndelagens Eidsvoldsmænd". Norsk (Bokmål).
NOK: 175,00  Boknr: 19436
Rekke 3. Bind 1. Hefte 1-2. Trondheim 1955. 8vo. 124 s. Orig. omsl. Uoppskåret. *Innhold: KNUT TRONVOLD: Matthias Conrad Peterson. Constitutionel norsk borger. Norsk (Bokmål).
NOK: 75,00  Boknr: 54170
Kjøbenhavn 1889. (P.G. Philipsens Forlag). 8vo. 171 s. Priv. sjirtingbd. Navn og Ex libris på fribl. *Jaktminner fra bl.a Norge (s. 109-116), Danmark og Sverige. *Schiötz 268. Dansk.
NOK: 1 000,00  Boknr: 431015
London 1879. (Hurst and Blackett, Publishers). 8vo. 297,16 s. Orig. dekorert helsjirtingbd. Innbd. svakt slitt og skrapet. Bokeiermerke på forsats. *Schiötz 1156 Reise i Norge 1827 s. 44-53 og 55-89: Svinesund - Smaalensbyene - Chria. (med utflukter til Bogstad, Vækkerø, Bærums Værk, Ladegaardsøen, Krogkleven, Drøbak og Drammen) - Kongsvinger. Engelsk.
NOK: 600,00  Boknr: 618956
2.oppl. Oslo 1980. Leks. 8vo. 206 s. Meget rikt illustrert. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 130,00  Boknr: 417694
Muligens restopplag (Schiötz 430c, s. 205). Leiden (1868). (Van den Heuvell & Van Santen). 8vo. XIV,517 s. Kolorert plansje (De Noordkaap). Orig. dekorert helsjirtingbd. Svakt slitt innbd. Delvis sprukket mellom to legg. Bokhandlermerke oppklebet på forsats. Materien med noe brunpletting. *Schiötz 430c: Kongsvinger - Chria. - Ringerige - Kongsberg - Rjukan - Hardangervidden - Hardanger - Voss - Bergen - Molde - Trondhjem - Bodø - Tromsø - Kaafjord - Hammerfest. Hollandsk.
NOK: 700,00  Boknr: 618969
Bind I (av II). Berlin 1828. (Schlesinger'schen Buch- und Musikhandlung.). 8vo. VI,332 s. Enkelt priv. pappbd. Innbd. svakt slitt. Sprukket mellom forsatsbl. og tittelbl. Stempel på tittelbl. Materien med noe brunpletting. *Schiötz 399 Reise i Norge i 1827 sammen med J. -J. Ampère (jfr.nr. 17). Theil I, s. 52-332: Svinesund - Sarpsborg - Chria. - Ringerige - Kongsberg - Drammen - Chria. - Mjøsen - Dovre - Trondhjem - Levanger - grensen. Häring's omtale av traktør Carstens Hotel i Christiania er gjengitt i "Skilling-Magazin" 1889, s. 691. *Sjelden. Tysk.
NOK: 1 100,00  Boknr: 618966
Bind II. Oslo 1982. 8vo. 191 s. Rikt illustrert, delvis i farver. Orig. bd. med vareomsl. Vareomslaget svakt slitt. Norsk (Bokmål).
NOK: 300,00  Boknr: 431233
1.-5. Stuck (von 20) in 2 Bde. (Herausgeg. von Rochus Freidrich Graf von Lynar). Leipzig 1775-78. (bey Frierich Gottholb Jacobäern). 8vo. (8), 373, (1) + (2), (376-933), (1) S. Inklus. 5 Titelblätter mit Titelvignetten. Holzschnittvignetten im Text. Lederbde. der Zeit. Ecken und Rücken etwas berieben und bestossen. Stempel. Namen in alter Hand. * Den tyske greve Rochus Friedrich von Lynar (1708-1781) var diplomat i dansk tjeneste, bl.a. som gesandt i Stockholm og senere i St. Petersburg. En tid aspirerte han til å bli dansk utenriksminister. Han var stattholder i Oldenburg da han ble avskjediget uten pensjon på grunn av påståtte misligheter, hvorpå han vendte tilbake til familieslottet Lübbenau syd for Berlin, der han beskjeftiget seg med studier og litterært arbeid. Hans mangslungne interesser reflekteres i herværende periodiske tidsskrift, som han startet 1775 og utga til sin død, og som i alt kom ut i 20 årganger. Han var bl.a. også medlem av det danske vitenskapsselskapet. I dette tidsskriftet gjengis hans egne politiske og moralske betraktninger om ulike spørsmål i tiden, han gjengir artikler av Voltaire, Benj. Franklin og den ty. naturvitenskapsmann Georg Wilhelm Steller; "Beschreibung von Kamtschatka". Her er også en artikkel; "Aus einem schwedischen Reise-Journale" fra 1731 ("Wir kennen zwar den Verfasser nicht; .."), diktet "Ode, auf Dännemarks Errettung" av hoffpredikant D. Cramer, utgitt i forbindelse med henrettelsen av Struensee, m.m. Sjelden!. Tysk.
NOK: 3 500,00  Boknr: 7072439
Oslo 1949. Leks. 8vo. 147,V s. Blankt omsl. Svensk.
NOK: 200,00  Boknr: 38596
Oslo 1942. Leks. 8vo. 162 s. Orig. blankt omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 225,00  Boknr: 79129
Oslo U.å. (ant. 1905 / 1935). Tverr-4to. Bildene er klebet på 11 av 12 kartongark. Marmorert pappomsl. Bildene er i varierende størrelse og jevnt over med god kvalitet og skarphet. *Vedlagt illustrert avisartikkel: "Hvad et moderne forsvar krever idag. Jegerkorpsets soldatforening besøker sitt gamle regiment. Av kaptein og forstmester P.C. Glad" fra Tidens Tegn 11/8 1937. Norsk (Bokmål).
NOK: 2 000,00  Boknr: 7218369
U.st. U.å. (ca. 1946). 4to. 66 bl s. Upaginert stensiltrykk. Orig. blankt omsl. Svakt slitt. Skader øverst og nederst på ryggstripen. Hilsen på tittelbl. *Sjelden. Johan Georg Ræder (1751-1808) var fra Meldal og bodde senere på bl.a. Veblungsnes og Orkdalsøra som offiser. Norsk (Bokmål).
NOK: 500,00  Boknr: 209155
Ny utgave av originalen fra 1881. London 1882. (Strahan and Company Limited). Folio. VIII,241 s. Rikt illustrert. Billedplansjer. Orig. dekorert brunt helsjirtingbd. Svakt slitt innbd,. Noen få blader med svak brunpletting. *Schiötz 944b Norge s. 205-241 med 17 illustrasjoner, beskrivelser av forskjellige deler av landet. Det er tvilsomt om forfatterinnen selv har reist i Norge. Engelsk.
NOK: 3 000,00  Boknr: 615371
Germanien (eg. Nürnberg) 1814. 8vo. 19 S. Uten omsl. Ryggen forsterket. Beskjedne understrekninger. *Den anonyme forfatter av dette lille skrift med betraktninger om Napoleon I.s siste felttog i 1813, var den ty. filosof Johann Josua Stutzmann (1777-1816). Den er preget av den samme tyske idealisme som kollegene Fichte, Schelling og Hegel. Sjelden!. Norsk (Bokmål).
NOK: 700,00  Boknr: 7215742
Trondheim 1958. 4to. 478 s. Meget rikt illustrert, delvis i farver. Orig. grønt skinnryggbd. med vareoml. Noen små rifter i vareomslaget reparert fra innsiden. Norsk (Bokmål).
NOK: 335,00  Boknr: 36664
2.oppl. Oslo 1990. 4to. 140 s. Meget rikt illustrert, delvis i farver. Orig. bd. med vareomsl. Svakt slitt vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 185,00  Boknr: 41606
Kristiania 1919. (Videnskapsselskapets Skrifter. II. Hist.-Filos. Klasse. 1918. No.1). Leks. 8vo. VI,378 s. Priv. helsjirtingbd. Første legg løsnet. Ex libris på forsats. Norsk (Bokmål).
NOK: 400,00  Boknr: 10621
Senere oppl. Oslo 2014. Stor 8vo. 592 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 230,00  Boknr: 604817
3. Auflage. Freiburg im Breisgau 1963. (Walter-Verlag). 8vo. 218 s. Billedplansjer i farver. Orig. hellerretsbd. med vareomsl. Svakt slitt vareomsl. Tysk.
NOK: 150,00  Boknr: 619409
Oslo 1995. (Bjørn Ringstrøms Antikvariat). 4to. 352 s. Rikt illustrert, også i farver. Orig. dekorert helsjirtingbd. med vareomsl. *Faksimileutgave med forord av Knut Erik Strøm og med 4 tidligere utrykte akvareller av Andreas Bloch. Norsk (Bokmål).
NOK: 350,00  Boknr: 601237
København 2005. (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck). 4to. 103 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 620941
Lyon 1897. (Emmanuel Vitte Libraire, Éditeur). 8vo. VIII,315 s. Illustrert med fotografier. Orig. omsl. Svakt slitt omsl. Liten sprekk langs øvre del av ryggstripen. *Schiötz 68: Troisième partie: En Norvège. Reise i 1896: Kria. og omegn - Ringerige - Valdres - Fillefjeld - Sogn - Voss - Hardanger - Bergen - båtreise Trondhjem - Nordkapp - retur Trondhjem - svenskegrensen, med 13 illustrasjoner. Ibsen og Bjørnson s. 206-209. Om norske forhold s. 295-303. *Sjelden. Fransk.
NOK: 1 250,00  Boknr: 618968
Oslo 1974. (Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring). 8vo. 135 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 411040
København 1996. (Nord 1996:23). 4to. 240,16 s. Rikt illustrert i farver. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 207724
Christiania 1860. (P. T. Mallings Forlagsboghandel). 8vo. X, (2), 323 s. Litografert portrett av Blom som frontespice. Orig. omsl. 2/3 av bakomsl. mangler. Svakt plettet. * Gustav Peter Blom (1785-1869 fra Holmsbu i Hurum, var eidsvollsmann og bl.a. amtmann i Buskerud og i Drammen herostratisk berømt for å ha satt C.A. Thorne under tiltale fordi han uten øvrighetens tillatelse, hadde latt borgermusikken marsjere i gatene den 17. mai 1835. Norsk (Bokmål).
NOK: 500,00  Boknr: 7217616
Oslo 1985. 4to. Upaginert. Gjennomillustrert. Orig. kartonert innbd. Svakt slitt. *Historien om 1905 fortalt som tegneserie. Norsk (Bokmål).
NOK: 135,00  Boknr: 75392
Trondheim 1970. (Faksimileutgave. Originalen: Bergen 1815). 8vo. 23 s. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 75,00  Boknr: 12500
Bergen 1970. (Faksimileutgave. Originalen: Bergen 1815). 8vo. 23 s. Orig. kartonert innbd. *Nr. 189 av 1000 nummererte eksemplarer. Norsk (Bokmål).
NOK: 125,00  Boknr: 426079
Faksimileutg. etter original fra 1815. Trondheim 1970. 8vo. 23 s. Orig. kartonert innbd. * En av 1000 nummererte eks. trykt for Norges Handelshøgskole, Bergen. Norsk (Bokmål).
NOK: 125,00  Boknr: 7012500
Oslo 1954. 8vo. 247 s. Billedplansjer. Priv. helsjirtingbd. med tittelfelt i rødt skinn og orig. omsl. medbundet. To Ex libris på forsats. *Dedikasjon fra forfatteren oppklebet på smusstittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 220,00  Boknr: 434000
Boston 1884. (Estes and Lauriat). 8vo. 320 s. Illustrert. Billedplansjer. Priv. skinnbd.med helt gullsnitt. Litt sprukket i fremre fals. *Reise i Norge s.288-307. Engelsk.
NOK: 300,00  Boknr: 620467
U.st. 1973. (Berg). Folio. 218 s. Gjennomillustrert, også i farver. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. i pappkassett. *"Oplag 850 eksemplarer". Dansk.
NOK: 500,00  Boknr: 429453
Rauma 1981. (Finlands Filatelistförbunds publikationsserie. Publikation n:r 6). Stor 8vo. 192 s. Rikt illustrert. Orig. dekorert helsjirtingbd. med vareomsl. Svensk.
NOK: 160,00  Boknr: 423400
Oslo 1991. Stor 8vo. 159 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Noen mindre rifter i vareomslagets øvre del. Norsk (Bokmål).
NOK: 165,00  Boknr: 405593
Hefte 1-6. Oslo 1962-67. 8vo. 543 s. I hefter. Meget pen. Noen notater. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 29472
Hefte 1-4. Oslo 1977-85. 8vo. 413 s. I hefter. Svakt slitt. Noen notater i teksten. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 15780
2.uppl. Stockholm 1905. (O.L. Svanbäcks Boktryckeri). 8vo. 32 s. Orig. omsl. Navn på foromsl. Svensk.
NOK: 150,00  Boknr: 428317
Paris u.å. (Arthus Bertrand, Éditeur). Stor 8vo. 515 s. Orig. kartonert innbd. Uoppskåret. Svakt slitt og sprukket innbd. Materien med noe svak brunpletting. *Schiøtz 353 (8). Utgitt som 2 "livraisons" (nr. 24-25) i ett bd., senere enn 1848. Utgjør antagelig "7e division" istdf. "Zoologie" som ikke ble utgitt. Fransk.
NOK: 1 100,00  Boknr: 616760
New York 1987. (Stewart, Tabori & Chang). 4to. 255 s. Meget rikt illustrert i farver. Orig. helsjirtingbd. med vareomsl. Pen. Engelsk.
NOK: 225,00  Boknr: 435887
Første Deel. (Mere utgitt). Kiøbenhavn 1779. 4to. XXXII,558,2 s. Foldeplansjer. Samtidig priv. helskinnbd. Innbindingen slitt og noen blader en del gulnet og tilsmusset. Forsatsbladet utskåret. Flere navn og navnestempler. *Heri bl.a. om Hans Egede, Gisle Jonsson, Christian Ramus, Frid. Nannestad, Broder Brorsson m.fl. Dansk.
NOK: 775,00  Boknr: 41281
Oslo 1924. (Stensiltrykk av håndskrevet manus). 4to. Upaginert, ca. 200 bl. Orig. omsl. Svakt slitt. Bakomslaget løsnet. *Aldri utgitt i bokform. Upublisert materiale. Norsk (Bokmål).
NOK: 750,00  Boknr: 209108
Kent Town 1991. (Wakefield Press). 8vo. 212 s. Orig. omsl. Engelsk.
NOK: 145,00  Boknr: 613618
Eidsvold 1982. 8vo. 37 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 94527
Berlin 1843. (Alexander Duncker). 8vo. 249 s. Priv. skinnbd. med gulldekor på ryggen. Mindre ormeskader langs fremre ytre fals. Materien noe brunplettet. Tysk.
NOK: 350,00  Boknr: 616211
Oslo 2020. 4to. 201 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 300,00  Boknr: 620319
Oslo 1956. (Historiske Bibliografiar nr. 1). 8vo. 66, (1) s. Orig. omsl. Norsk (Nynorsk).
NOK: 150,00  Boknr: 7024065
Hamar 2000. (Statens Vegvesen, Hedmark). 4to. 304 s. Meget rikt illustrert, også i farver. Orig. kartonert innbd. *En bok om Nordens vegfolk. *Tekst på norsk, dansk og svensk. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 207428
Oslo 1880. 8vo. 547 s. Med 39 billeder (tresnitt) og 14 portretter. Priv. skinnbd. Litt slitt. Navn. Stempler. Norsk (Bokmål).
NOK: 450,00  Boknr: 7071507
Kristiania 1880. 8vo. 547 s. Billedplansjer i tresnitt. Samt. skinnbd. (Refsum), med gulldekor på ryggen. Skinnet litt skrapet. Navn på fribl. Norsk (Bokmål).
NOK: 500,00  Boknr: 42663
Oslo 1923. 8vo. 153 s. Priv. helsjirtingbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 130,00  Boknr: 16420
Leipzig 1932. (F.A. Brockhaus). 4to. XVI,88,V,102,VII,101 s. Gjennomillustrert. Orig. dekorert helsjirtingbd. Tysk.
NOK: 350,00  Boknr: 614757
Bind I-IV. 3.utgv. Oslo 1961-65. (U Bøkene). 8vo. 480+144+218+231 s. Vignetter av Joan Blair. Orig. omsl. Svakt slitt. *Bind I: Fra de eldste tider til eneveldets innførelse i 1660. - Bind II: Norge under eneveldet 1660-1814. - Bind III: Unionstiden 1814-1905. - Bind IV: Fra 1905 til våre dager. Norsk (Bokmål).
NOK: 350,00  Boknr: 621079
Bucaresti 1929. 8vo. 125 s. Illustrert. Orig. omsl. Svakt slitt. Rumensk.
NOK: 300,00  Boknr: 5084664
Oslo 1980. Stor 8vo. 207 s. Rikt illustrert, også i farver. Orig. bd.med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 185,00  Boknr: 600908
Separat-Abdruck aus dem "Oesterr. Volksfreund". Wien 1870. (In Commission bei Mayer & Compagnie). 8vo. 126 s. Nyere priv. sjirtingryggbd. To rifter i tittelbl. Ex libris oppklebet på baksiden av tittelbl. *Schiötz 528**. (Deltager i en selskapsreise under ledelse av den danske kammerråd Emil Jonas sommeren 1870. Forf. skilte lag med resten av selskapet i Sverige og dro til Chria. og Fredrikshald. s. 64-79.). Tysk.
NOK: 1 000,00  Boknr: 616541
Oslo 1914. Leks. 8vo. IV,553 s. Frontispis. Illustrert. Orig. dekorert helsjirtingbd. Forsatsbl. litt skadet i fremre kant, for øvrig meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 400,00  Boknr: 83007
Oslo 2017. (Stevali Fakta). 4to. 333 s. Meget rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 350,00  Boknr: 621167
Oslo 1966. 8vo. 274 s. Orig. bd. med vareomsl. Vareomslaget svakt smusset. Norsk (Bokmål).
NOK: 180,00  Boknr: 620829
Stokke 2006. Stor 8vo. 191 s. Illustrert. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 608842
Uppsala / Leipzig 1905-15. Stor 8vo. X,(4) s.+1306 sp s. Priv. helgranitolbd. Pen. Svensk.
NOK: 2 000,00  Boknr: 435395
Stockholm 2005. (Bokverket). 8vo. 232 s. Illustrert. Orig. omsl. Svensk.
NOK: 100,00  Boknr: 206249
4.Opl. Kjøbenhavn 1804. 8vo. XV,582 s. + Register. Nyere pen priv. kartonert innbd. Ryggen litt falmet. Ex libris på forsats. Dansk.
NOK: 850,00  Boknr: 41282
Oslo 1987. 4to. 349 s. Rikt illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 5098048
Oslo 2013. (Nye perspektiver på grunnloven 1814-2014). 8vo. 505 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 330,00  Boknr: 619571
London u.å. (Meiklejohn & Son Ltd.). 4to. Upaginert. Rikt illustrert. Mappe med 20 brev fordelt over flere ark. Mappen svakt slitt. *Oslo - Sandefjord - Bergen - Telavåg - Hardangerfjord - Trondheim - Lofoten - Narvik - Kiruna - Lappland m.fl. Engelsk.
NOK: 250,00  Boknr: 620472
Oslo 1989. Leks. 8vo. 128 s. Rikt illustrert, også i farver. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5067169
Oslo 1955. 8vo. LXVII,184 s. Portrett. Orig. helsjirtingbd. Svakt plettet innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 54572
Christiania 1867. (Johan Dahls Forlag). 8vo. XLVIII,158,(9) s. Pent priv. grønt helsjirtingbd. med ryggtittel i gull. Bokeiermerke på forsats. Navn på fribl. Norsk (Bokmål).
NOK: 750,00  Boknr: 429197
Oslo U.å. (1945). 8vo. 179 s. Billedplansjer. Orig. kartonert innbd. *"Denne bok er skrevet sommeren 1941 med tanke på publikasjon høsten samme år. Utgivelsen ble imidlertid forbudt av "Kulturdepartementet"". Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 17170
Oslo 1930. 8vo. 183 s. Nyere priv. sjirtingbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 53635
Göteborg 1969. (Elanders Boktryckeri AB). Stor 8vo. 303 s. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 140,00  Boknr: 602258
Uppsala & Stockholm 1905. (Almqvist & Wiksells Boktryckeri). 8vo. 88 s. Orig. omsl. Omslaget noe slitt i kantene og delvis sprukket i ryggen. Navn på foromsl. Svensk.
NOK: 125,00  Boknr: 411300
U.st. 1891. 8vo. 84 s. Orig. omsl. Omslaget delvis sprukket i fremre fals. *"Kommen ihåg, att i ären Svenskar och Norrmän!". Svensk.
NOK: 200,00  Boknr: 428319
Östersund 1959. (Skrifter utgivna av Jämtlands Läns Fornskriftsällskap. / Wisénska Bokhandeln). 8vo. XIX,266 s. Orig. omsl. Noen få understrekninger og anmerkninger i teksten. Svensk.
NOK: 200,00  Boknr: 619743
New York 1852. (Putnam's Library for the People. / George P. Putnam). 8vo. 273 s. Orig. helsjirtingbd. Svakt slitt og falmet innbd. Bokeiermerke på forsats. Materien med noe brunpletting. *Schiøtz 801c (variant 2). *Sandesund, the small towns on Christianiafjord - Christiania and surroundings - Drammen - Kongsberg - Rjukanfossen - Kongsberg - Christianiafjord. Engelsk.
NOK: 1 500,00  Boknr: 616212
U.st. u.å. 8vo. 113 s. Billedplansjer. Orig. omsl. *Lengre dedikasjon fra forfatteren på fribl. Engelsk.
NOK: 230,00  Boknr: 77852
Oslo 2014. 8vo. 119 s. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 621207
København 1990. (Societas Heraldica Scandinavica. Heraldiske studier 3). 8vo. 38 s. Illustrert. Orig. omsl. Omslaget svakt slitt. *Dedikasjon fra forfatteren på smusstittelbl. Dansk.
NOK: 160,00  Boknr: 434371
Oslo 2010. 4to. 272 s. Illustrert i farver. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Rester etter prislapp på vareomsl. *Teksten på norsk og svensk. Norsk (Bokmål).
NOK: 230,00  Boknr: 421040
I-II Teil. Stockholm 1949-512. (Institutet för Folklivsforskning. Skrifter 2-3). 8vo. 136 + 239 s. Orig. omsl. Delvis uoppskåret. *Dedikasjon fra forfatteren på tittelbl. i bind I. Tysk.
NOK: 500,00  Boknr: 432381
Paris 1898. (Libraire Plon). 8vo. IV,304 s. Portrett. Billedplansjer. Foldekart. Nyere helsjirtingbd. med påklebet foromsl. Pen. *Schiøtz 900. " Meeraker - Trondhjem - Kystreise med "Neptun" til Tromsø, Hammerfest og retur - Kria. - Drammen - Skien - Telemarken - Hauklisæter - Hardanger - Bergen - Voss - Sogn - Geiranger - Aalesund - Romsdal - Molde". Fransk.
NOK: 450,00  Boknr: 610542
Oslo 2013. (Nye perspektiver på grunnloven 1814-2014). 8vo. 454 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 330,00  Boknr: 619572
Kristiania 1911. Stor 8vo. 493 s. Rikt illustrert. Samt., brunt skinnbd. Litt slitt og skrapet innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 450,00  Boknr: 424153
Bind III (av III). Leipzig 1824. (J.C. Hinrichshe Buchhandlung). 8vo. X,554(7) s. 1 plansje. Enkelt priv. skinnbd. Litt slitt innbd. Samt. notat innklebet på forsatser. *Schiøtz I & II 938a*: Magnor - Kongsvinger - Nes - Christiania - Moss - Sarpsfossen - Fredrikshald - Svinesund - Lappland. Tysk.
NOK: 1 800,00  Boknr: 616761
Oslo 1979. (Cappelen). Leks. 8vo. 239, (1) s. Rikt illustrert. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7211299
Boston 1885. (Houghton, Mifflin and Company). 8vo. 192, (2) s. Rikt illustrert med tresnitt. Orig. sjirtingryggbd. med rikt dekorert overtrekkspapir i farver med bl.a. vikingeskip i akantusramme. Bindet noe slitt og med delvis sprukne indre falser. *Fiktive reiseskildringen, en av flere "Bodley Books", som skildrer familien Bodleys reiseopplevelser. Horace Scudder (1838-1902) var bl.a. var redaktør for "Riverside Magazine for Young People" i Boston, der disse historiene først ble publisert. Engelsk.
NOK: 500,00  Boknr: 7218196
New York 1939. 8vo. 435 s. Rikt illustrert. Orig. helsjirtingbd. Engelsk.
NOK: 200,00  Boknr: 5039433
2.oppl. Oslo 2006. 8vo. 127 s. Orig. omsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 621278
Oslo 2005. 8vo. 311 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 275,00  Boknr: 603464
Weimar 1805. (Verlage des F.S. priv. Landes-Industrie-Comptoirs.). 8vo. XXIV,239 s. 3 foldekart, hvorav to over Göta-elven og ett over den nordlige del av skandinanvia. Priv. skinnbd. Innbd. svakt slitt. Lite hakk i forpermen. Materien svakt brunplettet på noen blader. *Schiøtz 968b Reisen i Norge s. 182-238. På tittelbl. henvises det til to kart, men det skal være tre. (Bind 26 i serien "Bibliothek der neuesten und wichtigsten Reisebeschreibungen zur Erweiterung der Erdkunde...". Tysk.
NOK: 2 400,00  Boknr: 620462
Oslo 1943. 8vo. 463 s. Priv. sjirtingbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 5046854
I-II. Oslo 1944. 8vo. 247+276 s. Orig. bd. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 5046836
Andet Bind. 1-3 Hefte. Kjøbenhavn 1781-84. 4to. (8),208+(4),198,(2)+(6),252 s. Pent samtidig priv. skinnbd. med rik gulldekor på ryggen. Innbindingen litt skrapet og slitt. To bl. løsnet bakerst. Materien i ren og pen stand. Ex libris på forsats. Dansk.
NOK: 1 850,00  Boknr: 41280
Danmark 1996. (Udgivet av Danmarks Vejmuseum i samarbejde med Norsk Vegmuseum m.fl.). 8vo. 255 s. Rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. Støtskade på øvre høyre hjørne. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 621244
Oslo 1941. 8vo. 151 s. Illustrert. Orig. bd. med vareomsl. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5046820
Bergen 1894. (Mons Litleré's Forlag). Liten 8vo. 182 s. Priv. nyere skinnbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 607165
Leipzig 1840. (Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung). 8vo. VIII,320 s. Foldekart. Orig. helsjirtingbd. Ryggen falmet. Tysk.
NOK: 1 000,00  Boknr: 616230
(1. utg., 1. oppl.). Oslo 1947. (Aschehoug). 8vo. 140 s. Orig. skinnryggbd. med vareomsl. Mindre rifter og skjolder på omsl. * Proviniens: Boka har tilhørt familien "Zapffe, Tromsø" (sign. på forsatbl.). Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 7219565