Kjøpsvilkår

091214_002928_0.pngVed bestillinger fra våre hjemmesider vil du først få en bekreftelse på skjermen etter at din bestilling er sendt, samt en e-post med beskjed om at vi har mottatt ordren. Så snart vi har registrert inn din bestilling her, sender vi deg en endelig ordrebekreftelse med informasjon om betalings- og leveringsvilkår, samt beskjed om noen av bøkene du bestilte allerede skulle være solgt.
SALGSBETINGELSER: Bestilte bøker sendes med faktura med betalingsfrist 14 dager etter ekspedering. Alle forsendelser blir sendt på billigste måte, vanligvis i posten med ferdig utfylt faktura og giroblankett vedlagt.
Utgiftene til porto (jmf. postens portotakser), blir plusset påsummen for bøkene, men vi tar ingenting for ekspedering og emballasje. Ved bestilling av fem eller flere titler (som skal sendes sammen), sender vi bøkene portofritt (gjelder kun ved levering i Norge, untatt Svalbard).
Kunder som ønsker å hente sine bøker i butikken, må gi beskjed om dette ved bestilling, så kan bøkene hentes etter noen dager.
BETALINGSVILKÅR: Betaling skal skje etter at både varer og faktura er mottatt, altså etterskuddsvis, og innen den betalingsfrist som er satt påfakturaen. Dersom denne fristen ikke overholdes sender vi purring, og dersom vi måsende flere purringer til en og samme kunde, vil vi be om forskuddsbetaling ved senere forsendelser.
Vi kan i enkelte andre tilfeller også ønske forskuddsbetaling, dette gjelder særlig ved utlandsordrer, samt bestilling av dyre varer fra for oss fremmede kunder. Vi vil da informere kunden spesielt om dette i ordrebekreftelsen, og sende en proforma faktura som må betales før varen blir sendt.
Alle betalinger skal være i norske kroner (NOK). Ved betaling til bank- eller postgirokonto skal alle gebyrer betales av kjøper.
Vi godtar VISA, MASTERCARD/EUROCARD og AMERICAN EXPRESS . De som ønsker å bruke denne betalingsformen, kan etter at de har mottatt både varer og faktura, sende oss kortnummer med utløpsdato og signatur pr. post eller e-post. Vi bruker kredittkort-informasjonen som gis oss kun som betalingsform for det enkelte kjøp, og foretar ingen lagring av slik informasjon. Ved senere kjøp fra oss må derfor kredittkort-informasjonen gis på nytt.
Du kan også betale med PAYPAL (all betaling i norske kroner til wangsmo@wangsmo.com).
EKSPEDERING: Bestillingene blir ekspedert i den rekkefølge de kommer inn. Vi bruker vanligvis 1-3 dager fra bestillingen er mottatt til ordren leveres posten. Dersom alle nummer på bestillingen er utsolgt, sender vi brev med beskjed om dette. Dersom du planlegger å bestille flere bøker hos oss innen kort tid kan vi vente med ekspederingen til en senere bestilling. Du krysser da av for "Bero - vent med ekspederingen" på bestillingsskjemaet, og bøkene er da reservert i inntil 90 dager, eller til vi får en ny bestilling fra deg. Denne ordningen er først og fremst for å redusere portokostnadene, da portoen pr. bok blir lavere desto flere bøker som sendes sammen.
RETURR050215_133928_1.jpgETT: Bøkene er beskrevet så grundig og godt som mulig i henhold til bransjens standard. Dersom du allikevel ikke blir fornøyd med en tilsendt bok fordi du mener den ikke svarer til beskrivelsen eller av hvilken som helst annen grunn, er det full returrett på bøkene. Dersom en forsendelse er skadd under postbehandlingen, ber vi også om å bli kontaktet. Dette skjer heldigvis svært sjelden, da vi har gode hjelpemidler og lang erfaring når det gjelder emballasje og pakking.

REGISTRERING: Alle som bestiller bøker fra oss, blir registrert som kunde hos oss, og vil senere kunne motta informasjon fra oss. De som bestiller fra Internett og oppgir sin E-post-adresse ved bestilling, vil også bli registrert med denne, og vil som kunde motta informasjon om nyheter og spesielle tilbud fra oss pr. E-post. Salg og andre spesielle tilbud blir gjort kjent på denne måten. Registrerte kunder vil når som helst kunne reservere seg fra dette, men vår erfaring er at våre kunder finner det svært nyttig å kunne motta slik informasjon.
SPESIALTILBUD: Hver gang vi mottar en bestilling fra deg, vil BOK-MESTER analysere denne og lage et spesielt tilbud til deg som legges i pakken sammen med bøkene. Her får du oversikt over nyinnkomne titler vi har av og om de forfatterne du bestiller, samt innen de emner du har interesse av.
VENTELISTER: Da vi oftest har bare ett eksemplar av hver tittel, kan noe av det du bestiller være utsolgt. Dette følger vi opp ved at du settes på venteliste. Du vil da motta TILBUDSBREV direkte fra oss når vi får inn et nytt eksemplar av samme tittel. Vi skaffer et par tusen titler i året på denne måten, så det er absolutt nytte i bestillingene selv om vi kan være utsolgt med det samme.
ANBEFAL OSS GJERNE: Vi trenger flere kunder. Din anbefaling er vår beste reklame. Dersom du kjenner andre som du mener kan ha nytte av å besøke våre Websider, må du gjerne gjøre dem oppmerksom på dette.
VI KJØPER: Til slutt vil vi minne om at vi alltid kjøper boksamlinger, bedre enkeltbøker og verker. De som har noe de vil ha tilbud på kan enten sende oss en liste, eller ta kontakt med oss for avtale.Logg på