SKOLEHISTORIE (13)
Kristiania 1921. (Aschehoug). 8vo. 188 s. Orig. omsl. Uoppskåret. Liten rift i bakomsl, forøvrig pen. * Otto Anderssen (1851-1922) var norsk lærer og forfatter - og Norges første professor i pedagogikk. Herværende bok har vekt på skole-, pedagogikk- og dannelseshistorien. Proviniens: Filosof Peter Wessel Zapffes signatur på tittelbladet. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7219851
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

3. opl. Kristiania 1897. (Alb. Cammermeyers Forlag). 8vo. VIII, 192 s. Med 52 figurer. Orig. kartonert innbd. med sjirtingrygg. Pen. Navn på tittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 300,00  Boknr: 7214081
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1965. (Fabritius & Sønners Forlag). 8vo. 118 s. Rikt illustrert med tegninger av Gudrun Wilhelmsen. Orig. sjirtingryggbd. Pen. Navn på forsatsbl. * Vakker og alternativ naturlære. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7213595
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1977. (Gyldendal). 8vo. 143, (1) s. Orig. omsl. * Håndskrevet hilsen fra "Inge" (Eidsvåg); rektor ved skolen 1986-98, på smusstittelbladet. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7219202
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Anden forbedrede Udgave. Christiania 1854. (P.T. Mallings Forlagsboghandel). 8vo. (4), 523, (1) s. Samt. skinnrbd. med marmorerte dekler og enkel gulldekor pår yggen. Litt slitt ved hjørner og kapitéler. Bokeiermerke og -stempel på tittelbladet. * Halvorsen II, 373. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 7219676
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1959. (Det norske Studentersamfund). 8vo. 104 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7215619
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1960. (Teknisk Ukeblads Forlag). 4to. 439, (1) s. Rikt illustrert. Orig. skinnryggbd. Svakt støtte hjørner. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7218504
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1987. 8vo. 134 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 135,00  Boknr: 67411
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Ny utg. med rettskrivning av 1917. 73.-82.tus. Kristiania 1920. (Jacob Dybwads Forlag). 8vo. IV, 199 s. Med tegninger av norske kunstnere. Orig. sjirtingryggbd. Noen bruksspor. Litt løs. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7034961
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiania 1916. (Cammermeyers Boghandel). Stor 8vo. VIII, 242 s. Priv. brunt helsjirtingbd. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7220146
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Christiania 1841-1844. (Trykt hos Chr. Grøndahl). 8vo. (6), 44+32+(4), 39, (1 blank)+12+(4), 16+16+80+24+31 s. (egen paginering for hvert lovutkast). Samt. grått pappbd. Mindre skader på ryggen og noen bl., forøvrig pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 400,00  Boknr: 7209130
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Indbydelsesskrift til Skolens Hovedexamen i 1861. Christiania 1861. (Deet Steenske Bogtrykkeri). 8vo. (6), 56, (3) s. Samt. skinnryggbd. med enkel gulldekor. Svak hjørneslittasje. Mindre brett på 6 blad, forøvrig pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7208571
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Andet, af Oversætteren giennemsete Oplag. Kiøbenhavn 1844. (Gyldendalske Boghandlings Forlag). 8vo. (4), 148 s. Samt. skinnryggbd. med marmorerte dekler. Litt slitt. Navn og ex libris. * Erslew Suppl. I, 95. Dansk.
NOK: 300,00  Boknr: 7211933
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×