NYHETSKATALOG 290: bøker registrert november 2018.

I våre nyhetskataloger presenteres bøker fra nyinnkomne boksamlinger, som ennå ikke er å finne på våre vanlige hjemmesider.

Hvis ikke annet er oppgitt er bøkene i 1. utgave og i god stand. Alle priser er i norske kroner. Bestillingene blir ekspedert i den rekkefølge de kommer inn. Porto jmf. postens portotakster legges til ved fakturering. Vi sender portofritt ved bestilling av minst 5 nummer fra katalogen (gjelder kunder med leveringsadresse i Norge; untatt Svalbard).  Kunder som ønsker å hente sine bøker i butikken må gi beskjed om dette ved bestilling.

Katalognumre som mangler på utlistingen er dessverre allerede solgt. Enkelte titler som vises kan også være utsolgt, selv om vi til en hver tid forsøker å holde katalogen så oppdatert som mulig.

Omslagsillustrasjon hentet fra nr. 570 i katalogen.