Faglitteratur / Teologi, 1 - 150 of 394
Oslo 2001. (93). 8vo. 183 s. Illustrert i farver. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 432270
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Häresiopel (=Züllichau) 1781. (im Verlag der Ekklesia pressa; Frommann). 8vo. 15 Bll., 247, (1) S. + gestock. Frontispiz (Verbrennung von Freigeistern). Halbleder der Zeit mit Rücken vergoldungen und Rückenschild. Ecken etwas berieben und bestossen, doch gutes Exemplar. Stempel am Vorsatzblatt. * Erste Ausgabe des berühmten Almanachs, mit einer Sammlung meist satirischer Charakterbilder Theologen und Schriftsteller der Zeit; darunter Goethe, Herder, Kant, Lessing, Lavater, Lenz, Mendelssohn und der herausgegeber/verfasser Bahrdt selbst (Goedeke IV/1, 823, 61 u.a.). Selten!. Tysk.
NOK: 1 000,00  Boknr: 7072524
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Stuttgart 1949. 8vo. XL+1434 s. Orig. helsjirtingbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 500,00  Boknr: 5088479
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kiøbenhafn 1657. 8vo. (358),(2),57+(8),93,(1),(13),(27) s. Treskåret tittelside. Samt. skinnbd. Innbd. litt slitt. Deler av det illustrerte titttelbladet avrevet (med teksttap). Noen (eldre) notater i margene og understrekninger i teksten. Med: Den Norske Lougs / Des Smmariske(sic) Indhold offver hvert Capittel udi samme Lower. Med en Tafle eller Register der hos/paa alle de Danske og Nroske mørcke Glosser oc Juridiske Terminis. Med eris rette oc udførlige Forklaring ved Jensk Bielcke/Norrigis Rigis Cantzler. + Compendium Eller Forklaring offver den Norsk Lougs Arffvetal. + En Kircke Ordinantz/ Hvor effter alle baade Geistlige oc Verdslige udi Norgis Rige / skulle sig rette oc forholde. Giffvit Aar 1607. Her hos findis oc tryckt Forordning om Ecteskabs sager / hvor effter alle Capitteler udi Norge / skulle haffve sig at rette. Giffvit Aar 1582. (+ Kongelige Mayestatis Ordinanz / liudendis om Ecteskabs sager). Dansk.
NOK: 10 000,00  Boknr: 432226
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Stavanger 1980. Leks. 8vo. 183 s. Meget rikt illustrert i farver. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 98077
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

(1. utgave, 1. oppl.). Kjøbenhavn 1846. (Hos C.A. Reizel). 8vo. X, 480, (4) s. Samt. grønt skinnryggbd. med rik gulldekor og eierinitial "B." på ryggen. Gule forsatser. Skade ved øvre kapitél rep. med tape. Støtskade ved toppsnittet på begge dekler. Fuktskjold på de ca. 30 førtse sider. Navn i eldre hånd på forsatsbl. "C.R. Berle Chr. 1849" og hilsen på tittelbladets verso signert en " Bang" 10/12-1849. *Kierkegaard regnet selv dette som sitt hovedverk. Det er her problemstillingene fra hans filosofiske, psykologiske og religiøse forfatterskap, gis en form som ettertiden har kalt eksistensielt. På siste side vedkjenner forfatteren seg sine skrifter utgitt under pseudonym (Himmelstrup 90). Dansk.
NOK: 3 500,00  Boknr: 7215851
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Hendel-Bücher Nr. 1501/07. Berlin Ohne Jahr (1907 ?). (Otto Hendel Verlag). 8vo. VIII, 512 S. + Faksimile. Orig. Pappbd. mit Leinenrücken. Vorsätze und Papier gering gebraunt. Falz wenig berieben. KORAN am Rücken mit Hand geschrieben. Kleine Anmerkungen von den Norw. Philosoph Peter Wessel Zafffe, und mit seinem Name am Vorsatzblatt. *Denne tyske koranen har tilhørt den norske filosof og ateist Peter Wessel Zapffe ( 1899-1990) og bærer hans navnetrekk og noen få anmerkninger med blyant. Tysk.
NOK: 600,00  Boknr: 7219313
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Berlin 1845. (Verlag von Hermann Schultze). 8vo. (2), 42 S. Nytt grått pappomsl. Litt plettet. * Betraktningene om den ty. filosof Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings (1775-1854) teologi, later til å være skrevet av den ty. geograf og optiker Ludwig Merz (1817-1858). Tysk.
NOK: 300,00  Boknr: 7215741
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1926. 8vo. 223 s. Orig. helsjirtingbd. *Alterbok for den norske kirke, oversatt til samisk av Konrad Nilsen. Samisk.
NOK: 350,00  Boknr: 5027747
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1926. 8vo. 113 s. Orig. helsjitingbd. *Alterbok for den norske kirke, oversatt til finsk av Konrad Nilsen. Finsk.
NOK: 250,00  Boknr: 5027748
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1927. 8vo. 715 s. Orig. helsjirtingbd. Noen blader skjoldet i nedre, indre hjørne. *Tekstbok for den norske kirke, oversatt til samisk av Konrad Nilsen. Samisk.
NOK: 300,00  Boknr: 5027746
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1996. (Cappelen). 8vo. 191, (1) s. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 300,00  Boknr: 7211108
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

1952. 8vo. 112 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5051989
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1961. 8vo. 127 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Finndalen, Vealøs, Eidsborg, Solhøgda. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5045553
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1973. 8vo. Rikt illustrert. Orig. omsl. Arendal. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5052967
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

1973. 8vo. Rikt illustrert. Orig. omsl. Arendal. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5064727
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

1975. 8vo. Rikt illustrert. Orig. omsl. Bl.a. Sørlendinger i USA, Sjøfart, Porsgrunn, og prester i Lyngdal. Norsk (Bokmål).
NOK: 70,00  Boknr: 5064767
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

1979. 8vo. 136 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5064705
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1988. 8vo. Rikt illustrert. Orig. omsl. Arne Espeland, Flekkefjord. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5064703
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

1989. 8vo. 119 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 50,00  Boknr: 5051988
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1991. 8vo. Rikt illustrert. Orig. omsl. Rjukan, Sauherad. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5093331
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2009. (Bibelselskapet). 4to. 413 s. Gjennomillustrert i farver. Orig. kartonert innbd. Meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 7214401
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1970. 8vo. 113 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5038648
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1971. 8vo. 124 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5038649
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1958. 8vo. Illustrert. Orig. omsl. Bruvik, Tveit, Stavang, Solheim,. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5045567
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Cameroun u.å. 8vo. 67 s. Illustrert. Orig. omsl. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5045267
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1995. Tverr-4to. 28 s. Rikt illustrert. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 610266
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1970. Folio. 275 s. illustrert med tresnitt av Ørnulf Ranheimsæter. Orig. helsjirtingbd. Overstrøket navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 300,00  Boknr: 5086051
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

1966. 8vo. 95 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5051961
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiania u.å. 8vo. Upaginert. Illustrert med seks fargelitografier. Orig. omsl. Litt slitt. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 5038862
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1930. Leks. 8vo. 324 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 5038874
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bergen 1961-63. 8vo. 208 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 50,00  Boknr: 5032297
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1948. 8vo. 132 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5049364
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo U.å. 8vo. 241 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5035334
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

. 2. utg. Oslo 1985. (Bibelselskabets Forlag). 8vo. (6), 322, (2), 108, (6), 35, (1) s. Orig. blått dekorert helsjirtingbd. Meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7214440
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo U.å. (Santalmisjonen). 8vo. 77 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5049365
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bergen 1902. 4to. 192 s. Samt. sjirtingbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 5059090
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bergen 1888-90. 4to. 190+190+190 s. Sammebundet i ett samt. skinnbd. uten ryggtittel. Noe slitt eksemplar. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 5059091
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

8vo. 104 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 90,00  Boknr: 5067147
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

1963. 8vo. 31 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 50,00  Boknr: 5050136
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

4.oppl. Stavanger 1961. Folio. 316 s. Illustrert. Orig. helsjirtingbd. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 5030866
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bind 1-3. Oslo 1965-69. 4to. 5036 sp. + 149 s. Billedplansjer, delvis i farver. Karter i farver. Rikt illustrert. Orig. brune skinnbd. med topp gullsnitt og gull-/blinddekor. Norsk (Bokmål).
NOK: 600,00  Boknr: 7200039
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bergen 1945. 8vo. 143 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5033696
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1985. 8vo. 604 s. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 300,00  Boknr: 13192
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiania 1895. (Lutherstiftelsens Boghandel). 8vo. 173,(2) s. Orig. dekorert helsjirtingbd. med helt gullsnitt. Hilsen (til en konfrimaent, datert 1902), på fribl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 431549
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

2.oppl. Oslo 1962. 8vo. 201 s. Illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 110,00  Boknr: 5055167
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1977. 8vo. 44 s. Illustrert i farver. Orig. bd. med vareomsl. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5045295
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

4to. 41 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5065375
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

årg. 38. Oslo 1964. (filadelfiaforlaget). Stor 8vo. Rikt illustrert. Orig. bd. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5085663
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 8vo. 279 s. Rikt illustrert. Orig. bd. Sakt slitt. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5029627
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

8vo. 189 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5052915
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

5te serie. Oslo 1914. 8vo. ca 220 s. Orig. helsjirtingbd. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5045523
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

u.å. 8vo. 8 s. Illustrert. Turistfolder. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5055017
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Populærutg. Oslo U.å. 4to. 208 s. Meget rikt illustrert, delvis i farver. Orig. helsjirtingbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 5040654
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Tromsø 1979. 8vo. 128 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5062070
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bodø 1990. 8vo. 116 s. Rikt illustrert. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5063099
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1952. 8vo. 104 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5025022
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo U.å. 8vo. Upaginert. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 70,00  Boknr: 5065377
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1959. 8vo. 175 s. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5041937
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1989. Leks. 8vo. 214 s. Rikt illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 5064250
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2016. 8vo. 260 s. Orig. bd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 230,00  Boknr: 610446
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1977. (Gammeltestamentlig Bibliotek. Red. av Magne Sæbø - Land og Kirke). 8vo. 329, (1) s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 7202938
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bergen 1917. 8vo. 158 s. Orig. bd. Noe slitt. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5054145
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1955. Leks. 8vo. 560 s. Orig. skinnbd. Noe bruksspor. Norsk (Bokmål).
NOK: 300,00  Boknr: 5094045
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo U.å. 8vo. 192 s. Illustrert. Orig. skinnbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5024785
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2005. 8vo. 350 s. Billedplansjer. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 165,00  Boknr: 425246
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiania 1895. (Feilberg & Landmark). 8vo. IX,259 s. Orig. helsjirtingbd. med marmorerte snitt. Navn på tittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 411635
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1975. 8vo. 150 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5045258
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kiøbenhavn 1783. (Trykt paa Gyldendals Forlag). 8vo. (16), 558 s. Kobberst. tittelvign., samt tresnittsvignetter i teksten. Samt. skinnbd. med 5 opphøyde ryggbånd og marmorerte dekler. Mangler portettet av Bastholm Bindet noe slitt med støtte hjørner. Materien litt flekket og med noen bruksspor. Navn i eldre hånd bl.a.: "C. Heber 1787" og "Aabel". * Erslew I, s. 77-78. Dansk.
NOK: 400,00  Boknr: 7215643
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

1999. (Hisøy-bilder VII). Tverr-8vo. 92 s. Rikt illustrert, delvis i farver. Orig. kartonert innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 140,00  Boknr: 5095152
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

1999. (Hisøy-bilder VII). Tverr-8vo. 92 s. Rikt illustrert, delvis i farver. Orig. kartonert innbd. Hilsen på forsats. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 603236
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiania 1919. (Eget Forlag). 8vo. 158+166,(2) s. Illustrert. Billedplansjer i farver. Orig. helsjirtingbd. Flere løse bl. og plansjer innenfor den andre tittelen. Navn på tittelbl. *Sjelden. Norsk (Bokmål).
NOK: 400,00  Boknr: 207157
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1999. 4to. 221 s. Rikt illustrert. Orig. bd. Skrape på forsatsbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 190,00  Boknr: 606713
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1976. 4to. 279 s. Illustrert av Trygve M. Davidsen. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 5045238
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1955. 8vo. 96 s. Orig. omsl. Norsk (Nynorsk).
NOK: 100,00  Boknr: 5041174
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1976. 4to. 279 s. Orig. helsjirtingbd. med plastomsl. Norsk (Nynorsk).
NOK: 175,00  Boknr: 201483
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

I-II (i ett). Oslo U.å. (Privattrykk/stensiltrykk). 4to. 311 bl s. Priv. granitolbd. *Sjelden utgave. Norsk (Bokmål).
NOK: 350,00  Boknr: 208808
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1959. 8vo. 160 s. illustr. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5017601
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Trondheim 1993. 8vo. 344 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Notat på fribl. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 610758
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Athens u.å. 8vo. 48 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5038857
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2010. 4to. 224 s. Meget rikt illustrert i farver. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 5098283
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2011. 4to. 168 s. Meget rikt illustrert. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Pen. *Hilsen fra begge forfattere på forsatsbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 604298
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

4to. 119 s. Rikt illustrert, delvis i farver. Orig. bd. med vareomsl. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 5065982
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Mentalitet og Livsskjæbne II. Bergen 1931. (Det frie Samfunds Forlag). 8vo. 413, (2) s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 7217653
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bergen 1796. (Trykt hos R. Dahls Efterleverske). Liten 4to. (12),176 s. Samt. kartonert innbd. Innbd. noe slitt. Deler av ryggstripen mangler mot kapitélene. Materien i god stand. (Samtidig) lengre notat på fribl. Stempel og navnetrekk på tittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 2 500,00  Boknr: 431137
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1951. (Bibliotheca Norvegiæ Sacræ XIX.). 8vo. 167 s. Faksimile. Helsjirtingbd. Ryggen falmet. Ex liobris på forsats. Noen notater og understrekninger i tekst og marg. Norsk (Bokmål).
NOK: 300,00  Boknr: 609054
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1898. 8vo. 103 s. Orig. omsl. Noe slitt. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5049377
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1942. (Religionens stormenn). 8vo. 128 s. Orig. bd. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5056935
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Stockholm 1927. (Bokförlaget Nova Ecclesia). 8vo. 152 s. Orig. omsl. Svakt slitt. Svensk.
NOK: 100,00  Boknr: 432500
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1970. 8vo. 332 s. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5036039
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo U.å. 8vo. 220 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5045336
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1947. 8vo. 270 s. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5045335
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1945. Tverr-8vo. 31 s. Illustrert av Kirsten Thorsen. Orig. omsl. Omslaget litt slitt. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 5088267
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo U.å. 8vo. Upaginert. Orig. bd. Barnebok med fine fargebilder. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5044846
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo U.å. 8vo. Upaginert. Orig. bd. Barnebok med fine fargebilder. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5044845
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo U.å. 8vo. Upaginert. Orig. bd. Barnebok med fine fargebilder. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5044847
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo U.å. 8vo. Upaginert. Orig. bd. Barnebok med fine fargebilder. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5044844
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1980. 8vo. 128 s. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Svakt slitt vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 10846
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Del III. Oslo 1923. 8vo. 296 s. Orig. omsl. Uoppskåret. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5045470
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Del II. Oslo 1923. 8vo. 292 s. Orig. omsl. Uoppskåret. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5045471
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiansand 1947. (Eget forlag). 8vo. 197 s. Illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 140,00  Boknr: 5049715
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiansand 1947. 8vo. 197 s. Illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 5065915
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1924. 8vo. 95 s. Orig. omsl. Uoppskåret. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5058518
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Helsingør 1950. 4to. 152 s. Illustrert. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5047125
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1956. 8vo. 271 s. Orig. bd. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5059599
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1998. 4to. 245 s. Rikt illustrert i farver. Orig. kartonert innbd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 413091
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bind 1-3. Oslo 1980. Stor 8vo. 436 + 424 + 408 s. Illustrert. Orig. bd. med vareomsl. Vareomslagene litt slit. *Nordlands Trompet / Leilighetsdiktning / Bibelsk visebok / Katekismesangene / Tre bibelske bøker / Evangeliesangene. *Omslag og initialer ved Karl Erik Harr. Norsk (Bokmål).
NOK: 500,00  Boknr: 414343
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2010. (Luther Forlag). 4to. 158, (2) s. Meget rikt illustrert i farver. Orig. bd. med vareomsl. Meget pen. Norsk (Bokmål).
NOK: 375,00  Boknr: 7215766
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1982. 8vo. 72 s. Rikt illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5039729
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1962. 8vo. 230 s. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5045364
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Christiania 1878. (P.T. Mallings Boghandel). 8vo. VIII, 232 s. Orig. dekorert sort helsjirtingbd. med helt gullsnitt og med vareomsl. Rifter i vareomsl., forøvrig meget pen. Hilsen til konfirmant på fribl. * Georg Christian Dieffenbach(1822-1901) var en ty. prest og dikter. Norsk (Bokmål).
NOK: 250,00  Boknr: 7217456
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Christiania / Kjøbenhavn / Christiania 1874 / 1869 / 1867 /. (A.W. Brøgger/P.B. Philipsens Forlag/Carl Wang). 8vo. 81+IV, 210, (1), (1 blank)+VI, (2), 63 s. Samt. skinnryggbd. med gulldekor på ryggen. Svakt slitt innbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 350,00  Boknr: 7204565
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bergen 1925. 8vo. 195 s. Orig. helsjirtingbd. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5045245
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Alversund 1979. 8vo. 128 s. Rikt illustrert. Orig. omsl. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 5094580
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 2007. 8vo. 142 s. Illustrert av Bjørn Bjørneboe. Orig. bd. med vareomsl. Forlagsstempel på nedre snitt. Norsk (Bokmål).
NOK: 150,00  Boknr: 611228
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Princeton, New Jersey 1981. (Princeton University Press). 8vo. xxiv, 320, (1) pp. Publ. harcover with dustwrapper. Very good copy. Engelsk.
NOK: 250,00  Boknr: 7217207
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bø 2010. Stor 8vo. 401 s. Illustrert i farver. Orig. bd. Dedikasjon. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 5098591
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bø 2000. 8vo. 112 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5093286
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Annen del. Oslo 1936. 8vo. 88 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5045528
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Värnamo 1961. 8vo. 117 s. Orig. sjirtingryggbd. Meget pen. Svensk.
NOK: 55,00  Boknr: 208635
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bergen 1916. 8vo. 300 s. Illustrert. Orig. helshirtingsbd. Ryggen bleket. Navn. Portrettplansje mangler. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5046982
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1945. 8vo. 240 s. Orig. omsl. Omslaget falmet. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5088167
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

(Sen. utg.). Kristiania 1892. (S. Mittets Forlag). 8vo. 184 s. Samt. skinnryggbd. Svakt slitt. Noen bruksspor. Navn på tittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 125,00  Boknr: 7213209
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Ny utg. Oslo 1969. 8vo. 345 s. Rikt illustrert, delvis i farver, fra hele Israel. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 5045433
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1903. 8vo. 271 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5048686
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1997. 8vo. 159 s. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5084439
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Stuttgart 1938. (Alfred Kröner Verlag). 8vo. XI, (1 blank), 341 s. Porträt als Frontespice. Orig. dekor. Pappbd. mit Schutzumschlag. Guter Zustand. Name am Schmutztitelblatt. *Kröners Taschenausgabe Band 27. Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872) var tysk filosof i tradisjon etter Hegel, særlig kjent for sin religionskritikk og benektelse av guds eksistens. Hans materialistiske filosofi fikk stor betydning for Marx og Engels. Tysk.
NOK: 200,00  Boknr: 7219209
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

2.oppl. Stavanger 1914. 8vo. 32 s. Orig. omsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5093951
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

I-III. Oslo 1995. (Slagmark. Tidsskrift for idéhistorie). 8vo. 591 s. Orig. omsl. Meget pent sett. Norsk (Bokmål).
NOK: 300,00  Boknr: 7217172
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1967. 8vo. 199 s. Illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 120,00  Boknr: 5057018
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bergen 1902. 8vo. VIII,338 s. Orig. brunt dekorert helsjirtingbd. Permene og enkelte blader svakt plettet. Hilsen på fribl. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 79345
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiania 1903. 8vo. 95 s. Orig. helsjirtingbd. Anmerkninger i teksten. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5061028
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Kristiania 1908. 8vo. 191 s. Orig. rødt helsjirtingbd. med gulldekor. Ryggen litt falmet. Enkelte blader svakt flekket. Norsk (Nynorsk).
NOK: 800,00  Boknr: 406554
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1978. 4to. 304 s. Rikt illustrert, delvis i farver. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5053617
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1997. 4to. 168 s. Rikt illustrert i farver. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 5071759
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Bergen 1920. (Lunde & CO.s Forlag). 8vo. 119 s. Orig. omsl. Litt slitt. Utgått biblioteksutgave. Stempel på forsats, tittelbl. og bakomsl. Klistrelapp med nummer på nedre del av ryggen. Norsk (Nynorsk).
NOK: 80,00  Boknr: 601170
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1927. 8vo. 214 s. Orig.. sjirtingbd. Noe slitt. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 60,00  Boknr: 5054159
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1922. 8vo. 223 s. Orig. dekorert helsjirtingbd. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5045156
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1922. 8vo. 223 s. Orig. dekorert helsjirtingbd. Noen bruksspor. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5053133
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1961. 8vo. 206 s. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5090812
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Trondhjem 1923. (A/S I.O.G.T.s Norske Forlag). 8vo. 70 s. Orig. omsl. Omsl. litt ufriskt. Navn på tittelbl. Norsk (Bokmål).
NOK: 125,00  Boknr: 7210991
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Skien 1939. 8vo. 111 s. Illustrert. Orig. kartonert innbd. Navn. Mo i Telemark. Norsk (Bokmål).
NOK: 200,00  Boknr: 5097581
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1950. 8vo. 184 s. Orig. bd. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5066167
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Stavanger 1990. 4to. 102 s. Rikt illustrert. Orig. bd. med vareomsl. Norsk (Nynorsk).
NOK: 200,00  Boknr: 607350
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1949. 8vo. 217 s. Illustrert. Orig. bd. Norsk (Bokmål).
NOK: 80,00  Boknr: 5057535
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

3.oppl. Oslo 1923. 8vo. 206 s. Orig. bd. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5045513
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1924. 8vo. 232 s. Orig. dekorert helsjirtingbd. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5061027
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1928. 8vo. 232 s. Orig. bd. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5045503
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1928. 8vo. 232 s. Priv. sjirtingbd. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 100,00  Boknr: 5045504
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×

Oslo 1928. 8vo. 232 s. Orig. bd. Noe slitt. Navn. Norsk (Bokmål).
NOK: 70,00  Boknr: 5054116
Velg Lagt i utvalg Allerede lagt i utvalget

×